Phòng vận hành miền Nam - chi nhánh EVNICT

Ngày đăng: 07/09/2015
Khởi động tháng 8 thật sôi động với đoàn EVNICT - chi nhánh miền Nam. Đoàn đã lựa chọn tour du lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Cù Lao Chàm - Hội An

Tên đoàn: Phòng vận hành miền Nam - chi nhánh EVNICT

Chương trình: Đà Nẵng - Bà Nà - Cù Lao Chàm - làng đá Non Nước - Hội An
Hỏi tour: 0935 43 0234 - 0911 28 6886