Tuyển dụng

Công ty du lịch Đà Nẵng tuyển dụng 2020 - CloudTour

Để phục vụ cho hoạt động phát triển kinh doanh trong thời gian tới. Công ty du lịch CLOUDTOUR Đà Nẵng thông báo tuyển dụng nhiều vị trí năm 2020

Công ty du lịch Đà Nẵng - CloudTour tuyển dụng

Công ty du lịch Đà Nẵng CloudTour tuyển dụng nhiều vị trí, ưu tiên nhưng ứng viên có kinh nghiệm cho các vị trí tuyển dụng

Cloudtour tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí cho 2016

Với mong muốn mở rộng thị trường và phát triển ngày càng bền vững, Cloudtour tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí cho năm 2016 như sau:

Tuyển dụng Hướng Dẫn Viên du lịch Đà Nẵng - Miền Trung

Với mong muốn phát triển bền vững - CLODUTOUR cần tuyển dụng nhân sự vị trí hướng dẫn viên du lịch đi tour Đà Nẵng - Miền Trung

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh du lịch

Với mong muốn phát triển bền vững, CLOUDTOUR sẽ đưa ra nhiều chương trình du lịch mới, cũng như mở rộng thêm thị trường ở nhiều tỉnh thành khác, nhằm thúc đẩy những chiến lược táo bạo của công ty.

Hỏi tour: 0935 43 0234 | Zalo: 0911 28 6886