Jetstar Pacific Airlines khai thác 4 đường bay mới

Ngày đăng: 02/04/2019
Jetstar Pacific Airlines thông báo kế hoạch khai thác 4 đường bay mới: Đà Nẵng - Phú Quốc (PQC), Đà Nẵng - Cao Hùng (KHH), Đà Nẵng - Vinh (VII), Đà Nẵng - Thanh Hóa (THD) với lịch bay và thời gian mở bán dự kiến như sau:

Đường bay 

1.DADPQC-PQC DAD 04 chuyến/ tuần ngày mở bán 15/4/2019 ngày khai thác 26/5/2019

2.DADKHH-KHH DAD 03 chuyến/tuần ngày mở bán 15/4/2019 ngày khai thác 10/8/2019

3.DADVII-VII DAD 03 chuyến/tuần ngày mở bán 7/4/2019 ngày khai thác 15/4/2019

4. DADTHD-THD DAD 05 chuyến/tuần ngày mở bán 15/4/2019 ngày khai thác 26/5/2019

Jetstar chuẩn bị mở những đường bay thẳng từ đà nẵng tới Phú Quốc, Kaohsiung, Vinh và Thanh Hóa


Từ nay đi Phú Quốc không còn vất vả chờ đợi nối chuyến nữa

Tin vui cho những ai muốn đi du lịch từ Đà Nẵng đây, chuẩn bị đặt vé nha mọi người.

Hỏi tour: 0935 43 0234 | Zalo: 0911 28 6886